VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM > Evaluace inovačního systému

Evaluace inovačního systému

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) se sídlem v Ženevě je jedna z pěti regionálních komisí OSN, zahrnuje 56 členských zemí. Divize Hospodářské spolupráce a integrace je zaměřena na podporu politického, finančního a regulačního rámce pro hospodářský růst, inovační rozvoj a znalostně založenou konkurenceschopnost s důrazem na tranzitivní ekonomiky, zejména země SNS. Mezinárodní odborné aktivity divize jsou realizovány expertním týmem pro politiky inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti (TOS-ICP), kteří s UNECE dlouhodobě spolupracují (jeho čtyřletý mandát byl obnoven s působností od roku 2011). Anna Kadeřábková je členem TOS-ICP od vzniku v roce 2007 a podílí se na všech jeho aktivitách.

Expertní tým pro politiky inovačních výkonnosti a konkrurenceschopnosti

 • Evropská  hospodářská komise OSN (United Nations Economic Commission of Europe)
 • Divize Hospodářské spolupráce a integrace (Economic Cooperation and Integration Division)
 • Politiky podpory inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti (Innovation and Competitiveness Policies)

Expertiza UNECE v podpoře inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti zahrnuje aplikované semináře a workshopy pro klíčové stakeholdery hospodářské politiky cílových zemí a hodnocení jejich inovační výkonnosti (Innovation Performance Review, IPR, viz dále). Pravidelně se konají zasedání TOS-ICP v OSN Ženevě a mezinárodní konference k problematice podpory inovací a konkurenceschopnosti na vybraná témata.

 • Fifth Session of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, 12.-13.4.2012, OSN Ženeva
 • International Conference on Knowledge-based Development and Innovative Entrepreneurship, 24.-25.11.2011, Baku
 • International Conference Promoting Eco-innovation: Policies and Opportunities, 11.-13.7.2011, Tel Aviv
 • Fourth Session of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, 12.-13.5.2011, OSN Ženeva
 • 3rd Session of the SPECA Project WG on Knowledge-based Development, 28.-30.6.2010, Astana
 • Regional seminar on trade and economic aspects of intellectual property, 9.-10.6.2010, Minsk
 • Conference on Policies to Address Challenges in High-growth Innovative Firms, 2.-4.6.2010, Helsinki
 • 3rd Session of the UNECE TOS on Innovation and Competitiveness Policies, 25.-26.3.2010, OSN Ženeva
 • Promoting Innovation in the Services Sector, 25.3.2010, OSN Ženeva
 • Seminar in the Area of Financing of Innovative Enterprises, Commercialization of IP and PPP, 10.-11.11.2009 Bishkek
 • Promoting Innovation-based Entrepreneurial Opportunities in the UNECE Region, 28.-29.9.2009, OSN Ženeva
 • Conference on Technological Readiness for Innovation-based Competitiveness, 29.-30.6.2009, OSN Ženeva
 • International Conference on Knowledge-based Development, 10.-12.6.2009, Minsk
 • Conference on Strengthening Integration of Economies in Transition into World Economy, 2.-4.4.2008, OSN Ženeva
 • Second Session of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, 14.-15.2.2008, OSN Ženeva
 • First Session of the Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, 8.-9.3.2007, OSN Ženeva

Hodnocení inovační výkonnosti (IPR)

Hodnocení inovační výkonnosti (IPR) je založeno na misi zahraničních expertů (fact-finding mission), která využívá osobní kontakty se všemi klíčovými subjekty inovační výkonnosti na nejvyšší úrovni (podniky, banky, akademické/ analytické instituce, technické a vědecké parky) a její politické podpory (ministerstva, podpůrné státní agentury, reprezentace mezinárodních organizací). Výsledkem mise je publikace hodnocení, které je diskutováno na zasedání UNECE a na navazujících národních a mezinárodních workshopech a konferencích, včetně konkrétních doporučení pro zvýšení inovační výkonnosti. Hodnocení a jeho implikacím je v cílových zemích věnována mimořádná pozornost.

Struktura hodnocení

Struktura hodnocení odráží rozvojová a politická specifika cílových zemí. Zahrnuje úvodní přehled ekonomické a inovační výkonnosti, strukturu národního inovačního systému a jeho řízení, rámcové podmínky, inovační politiky a nástroje, úlohu subjektů tvorby znalostí a podpory inovací, vazby mezi firemním sektorem a znalostními institucemi a jejich spolupráci v inovačním procesu, financování inovačních podnikatelů,vazbu mezi inovační výkonností a mezinárodní ekonomickou integrací. CIS se podílí na evaluacích národních inovačních systémů zejména v oblasti  vztahů mezi akademickým a podnikovým sektorem (role stakeholderů, právního a institucionálního rámce), na základě terénního průzkumu a analýzy dostupných pramenů formuluje související hodnocení a politická doporučení.

V roce 2010 proběhla první expertní mise UNECE v Bělorusku, iniciovaná a spolufinancovaná Euroasijskou rozvojovou bankou (EDB) a realizovaná na pozvání běloruské vlády. EDB formulovala vlastní zadání dodatku hodnotící studie pro identifikaci perspektivních inovačně založených projektů a informačních zdrojů pro investory. V této kapitole jsou propojeny akcenty národní hospodářské strategie a priorit inovačně založeného rozvoje s komplexním hodnocením stávající inovační výkonnosti. V roce 2011 organizovala UNECE (v partnerství s národními vládami) expertní misi v Kazachstánu, konferenci v ázerbájdžánském Baku na téma znalostně založeného rozvoje a inovačního podnikání a seminář v moldavském Kišiněvě k národní inovační strategii. V roce 2012 probíhá expertní mise na Ukrajině.

 • Innovation Performance Review of Kazakhstan (April 2012)
 • Innovation Performance Review of Belarus (April 2011)

Další publikace divize Hospodářské spolupráce a integrace OSN zahrnují zejména témata inovačně založeného podnikání a jeho financování, komercionalizace duševního vlastnictví.

 • Fostering Innovative Entrepreneurship: Challenges and Policy Options (March 2012)
 • Intellectual Property Commercialization: Policy Options and Practical Instruments (September 2011)
 • Innovation in the Services Sector: Review of Experiences and Policies (March 2011)
 • Policy Options and Instruments for Financing Innovation (January 2009)
 • Enhancing the Innovative Performance of Firms (January 2009)
 • Developing Entrepreneurship in the UNECE Region  (January 2008)
 • Compendium of Good Practices in Promoting Knowledge-Based Development (January 2008)
 • Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships (January 2008)
 • Creating a Conducive Environment for Higher Competitiveness and Effective Innovation Systems (January 2007)
 • Financing Innovative Development (January 2007)
 • Information and Communication Technology Policy and Legal Issues for Central Asia (January 2007)

 

data/data/ces-soubory/pruzkum/unece.jpg