VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM > Publikace CIS VŠEM

Publikace CIS VŠEM

Anna Kadeřábková (et al.)

 • Sociální inovace v OP Lidské zdroje a zaměstnanost: Analýza, evaluace, politická doporučení. Praha, MPSV 2012 (výzkumné zprávy): Sociální inovace a jejich podpora, Zahraniční přístupy k inovacím v ESF, Témata pro sociální inovace, Mezinárodní expertní panel, Metodika hodnocení inovačních projektů a nástroje podpory sociálních inovací (spoluautor S.M.Saman).
 • National and sectoral innovation system in the Czech Republic. Brussels, European Commission 2011-2012 (výzkumné zprávy): Innovation system and knowledge-intensive entrepreneurship, Synthesis of CR sectoral case studies, Comparative analysis of the CR sectoral case studies and innovation systems with UK, Danish and Swedish sectors and innovation systems, Literature review on knowledge-based entrepreneurship in the CR (spoluautor S.M.Saman).
 • (with S. Radosevic, eds.), Challenges for European Innovation Policy, Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective. London, Edward Elgar 2011. ISBN 978-1-84980-309-0.
 •  Intellectual Property Rights and Public-Private Partnership in Kazakhstan Innovation System. Innovation Performance Review of Kazakhstan. Geneva, UNECE 2011-2012 (výzkumná zpráva).
 • Intellectual Property Rights and Public-Private Partnership in Belarus Innovation System. Innovation Performance Review of Belarus. Geneva, UNECE 2010-2011 (výzkumná zpráva).
 • SMEs and Business Dynamics in the CR. Brussels, European Commission 2010-2011 (výzkumná zpráva).
 • Economic Studies in support of SME policy. Brussels, European Commission 2010-2011 (výzkumná zpráva).
 • Global Competitiveness and Innovation Performance of the Czech Economy. Prague, Centre for Economic Studies 2010 (výzkumná zpráva).
 • Analýza konkurenceschopnosti české ekonomiky a vybraných odvětví. Praha, Svaz průmyslu a dopravy 2010 (výzkumná zpráva): Makroekonomická analýza, Konkurenceschopnost zpracovatelského průmyslu, Odvětvové analýzy.
 • ICT RTD Audit in the Czech Republic. Brussels, European Commission 2009-2010 (výzkumná zpráva).
 • Innovation Based Competitiveness – Prague. Brussels, European Commission 2009 (výzkumná zpráva).
 • Regionální rozvojová a inovační strategie: Moravskoslezský kraj. Ostrava, RRA 2009 (výzkumná zpráva).
 • The Role of FDI in Quality Based Competitiveness, In: LO. Kowalewski, M. Weresa (eds.). The Role of FDI in the Economy. Munchen und Mering, Rainer Hampl Vlg.2008, s. 172-191. ISBN 978-3-86618-307-0.
 • (s J. Kahounem), Regionální konkurenceschopnost (Praha). Bulletin, 2008, č. 24., s. 6-9. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Textilní průmysl. Bulletin, 2008, č. 24., s. 10-13. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Elektrotechnický průmysl. Bulletin, 2008, č. 23., s. 4-8. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Výroba dopravních prostředků. Bulletin, 2008, č. 22., s. 4-7. ISSN 1801-2728.
 • The Czech Republic in the global knowledge-based economy,  Innovation as a key of economic growth in the enlarged EU, Lipsko, 20.-21.11.2008.
 • Supporting Industry-Science Relations in European Regions - The Case of the Czech Republic.  In: W. L. Filho, M. Weresa (eds.), Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions. Frankfurt a.M., P. Lang 2008, s. 133-171.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Dobývání nerostných surovin. Bulletin, 2008, č. 21., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Potravinářský a tabákový průmysl. Bulletin, 2008, č. 20., s. 8-10. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Hutní a kovodělní výroba. Bulletin, 2008, č. 19., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Výroba a opravy strojů a zařízení. Bulletin, 2008, č. 18., s. 8-11. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Lexou, M. Rojíčkem), Zemědělství, lesnictví a rybolov. Bulletin, 2008, č. 17, s. 9-12. ISSN 1801-2728.
 • (s V. Spěváčkem), Trh práce a aktivní politika zaměstnanostibu. Bulletin, 2008, č. 16, s. 1–3. ISSN 1801-1578.
 • Hi-Tech segment NIS v České republice, Invex Hi-Tech Summit 2008, Brno, 6.10.2008.
 • Podpora inovační výkonnosti (ano, ale ...), Inovace, vzdělání a výzkum - státní vs. komerční sféra, Liberec, 19.9.2008.
 • (s M. Cíchou) Význam forem učení pro inovační výkonnost. Politická ekonomie, 2008, č. 4, s. 520-535. ISSN 0032-3233.
 • (s M. Voge), Regulace v telekomunikacích v ČR. Bulletin, 2008, č. 15, s. 8–11. ISSN 1801-1578.
 • (s P. Kacvinským), Energetické trhy v České republice. Bulletin, 2008, č. 15, s. 3–7. ISSN 1801-1578.
 • Competitiveness of Visegrad countries. Productivity and Performance Management, 2008, č. 6, s. 474 - 487. ISSN 1741-0401.
 • (s M. Rojíčkem), The Role of FDI in Quality-based Competitiveness: the Case of Czech Republic. Ekonomický časopis, 2008, č. 4, s. 333 - 352. ISSN 0013-3035.
 • (s J. Baslem), Rozvoj informační společnosti v ČR. Bulletin, 2008, č. 12, s. 9–13. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Produktivita znalostních sektorů. Bulletin, 2008, č. 10, s. 1–2. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Faktory inovační výkonnosti firem. Bulletin, 2008, č. 7, s. 3–4. ISSN 1801-1578.
 • Challenges for innovationbased competitiveness of the Czech republic, Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies, Ženeva, 14.-15.2.2008.
 • Výzvy pro inovačně založenou konkurenceschopnost české ekonomiky. Seminář Regionální inovační fórum 2008, Praha, 5.2.2008.
 • (s M. Benešem), Faktory inovační výkonnosti firem. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 183–204. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • (s M. Benešem), Produktivita znalostních sektorů. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost IV. Praha, Linde 2008, s. 232–254. ISBN 978-80-86131-79-5.
 • (s M. Benešem), Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR. Bulletin, 2008, č. 1, s. 5–8. ISSN 1801-1578.
 • Výzvy pro inovačně založenou konkurenceschopnost české ekonomiky, Pracovní síla budoucnosti, Praha, 16.1.2008.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem), Inputs and outputs of innovation performance. Working Paper, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Comprehensive assessment of competitiveness. Working Paper, 2007, No. V. ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Význam znalostního sektoru pro konkurenceschopnost. Working Paper, 2007, č. 9, ISSN 1801-2728.
 • (s M. Benešem), Partnerství na trhu práce. Bulletin CES Praha, 2007, č. 24, s. 1-5. ISSN 1801-1578.
 • Přístupy podniků k rozvoji kvality lidských zdrojů, Európska konferencia produktivity EPC 2007 - 10. národné fórum produktivity, Žilina, 23.-25.10.2007.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem a M. Pazourem), Innovation performance. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 73–82. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s M. Benešem, M. Rojíčkem a J. Kahounem), Structural competitiveness. In: Kadeřábková, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 63–72. ISBN  978-80-86131-78-8.
 • (s M. Benešem, K. Müllerem, M. Pazourem a J. Baslem), Inovační výkonnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 459–517. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem a K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 210–232. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem), Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 101–117. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem a V. Žďárkem), Faktory lokalizace zahraničních investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 78–92. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Rojíčkem a E. Zamrazilovou), Globalizace obchodu a investic. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006–2007. Praha, Linde 2007, s. 59–77. ISBN  80-86131-64-5.
 • (s M. Benešem), Competitiveness of Visegrad Countries. In: Európská konferencia produktivity EPC 2007 a 10. národné fórum produktivity. Žilina, 23.-25.10.2007, s. 12-20. ISBN 978-80-969391-7-6.
 • Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES Praha, 2007, č. 19, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem a K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. Bulletin CES Praha, 2007, č. 19, s. 1-6. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem, M. Rojíčkem a J. Kahounem), Výzvy pro Českou republiku. Bulletin CES Praha, 2007, č. 18, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Benešem), Komplexní hodnocení konkurenceschopnosti. Bulletin CES Praha, 2007, č. 18, s. 1-2. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Rojíčkem), Internationalization of production, trade and innovation. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 293-312. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • (s M. Cíchou), Innovative performance in a learning economy. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 249-269. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • The Role of FDI in Quality-based Competitiveness, The Role of Foreign Direct Investment In Shaping Competitive Advantages, Varšava, 22.6.2007.
 • (s M. Benešem), Knowledge-based Competitiveness. In: K. Piech (ed.), Knowledge and innovation processes in Central and East European economies. Cracow, EIKON Plus 2007, s. 177-196. ISBN 978-83-60653-03-6.
 • (s M. Benešem, M. Cíchou a M. Rojíčkem), Quality-based Competitiveness. Working Paper, 2007, No. II. ISSN 1801-2728.
 • (a kol.), Proces konvergence v nových členských zemích EU. Working Paper, 2007, č. 6. ISSN 1801-2728
 • Technologická náročnost a zahraniční investice v konkurenční výhodě České republiky. Politická ekonomie, č. 3, 2007, s. 354-372. ISSN 0032-3233.
 • (s V. Šmejkalem): Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality. Politická ekonomie, 2007, č. 2, s. 164-182. ISSN 0032-3233.
 • Konkurenceschopnost ČR v hodnocení IMD. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 11, s. 4-7. ISSN 1801-1578.
 • Pokles o čtyři příčky. Ekonom, 2007, č. 22, ISSN 1210-0714.
 • Česká republika v globalizované a znalostně založené ekonomice Working Paper CES VŠEM, 2006, č.11, ISSN 1801-2728.
 • Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2007, č. 4, ISSN 1801-2728.
 • Supporting Industry-Science Relations in European Regions; Good Practices - The Case of the Czech Republic, příspěvek z varšavské konference Transfer of Knowledge
 • (s V. Šmejkalem) Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality. Politická ekonomie 2007, č. 2, s. 164-182, ISSN 0032-3233.
 • Učící se ekonomika. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 7, s. 7-8. ISSN 1801-1578.
 • Strukturální charakteristiky organizace práce. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 6, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • Inovační výkonnost v učící se ekonomice. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 327-344. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky rozvoje podnikatelského prostředí. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 231-250. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s M. Rojíčkem, J. Kahounem), Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 119-142. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • (s L. Gregorovou), Kvalitativní konkurenceschopnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Růst, stabilita a konkurenceschopnost III. Praha, Linde 2007, s. 33-56. ISBN 978-80-86131-71-9.
 • Výzvy pro vzdělávací politiku v oblasti celoživotního učení. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 1, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • Quality-based competitive advantage - challenges for new EU members. In: Okón-Horodyńska, E., Piech, K. (eds.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Varšava, Instytut Wiedzy i Innowacji 2006, s. 209-221. ISBN 978-83-60653-00-5.
 • Competitiveness of the Czech Republic in Globalized and Knowledge-based Economy. Konference Regional and National Drivers of Business Location and Competitiveness, Fribourg, 7.-9.12.2006.
 • Ekonomická migrace. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 20, s. 12-15. ISSN 1801-1578.
 • Zpráva o konkurenceschopnosti 2006-2007. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 19, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Inputs and outputs of innovation performance. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 89-101. ISBN 80-86131-69-6.
 • Competitive advantage. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 77-88. ISBN 80-86131-69-6.
 • (s V. Šmejkalem), Doing Business. In: Kaderabkova, A. et al., The Competitiveness Yearbook - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 61-74. ISBN 80-86131-69-6.
 • (et al.) The Competitiveness Report - Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, 153 s.  ISBN 80-86131-69-6.
 • (s M. Žákem), Institucionální kvalita pro znalostní ekonomiku - výzvy pro Českou a Slovenskou republiku. Konference Znalostná ekonomika - Nové výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava, 19.-20.2006.
 • Přímé zahraniční investice a inovační aktivity. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 18, s. 6-9. ISSN 1801-1578.
 • Setrvalý stav příliš netěší. Ekonom, 2006, č. 40, s. 70. ISSN 1210-0714.
 • (s V. Žďárkem), Makroekonomická analýza. Praha, VŠEM 2006, 293 s., ISBN 80-86730-05-0.
 • Institucionální podmínky přímých zahraničních investic. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 16, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • Globalizace ekonomických aktivit. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 15, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Inovační tlak. Ekonom, 2006, č. 31, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
 • Innovation-Based Competitiveness for Long-Term Growth Performances. Workshop INFER, Potential Growth and Potentials for Growth in Europe: Measurement, Determinants and Implications, Leuven, 2.-3.6.2006. Leuven, INFER 2006 (v tisku).
 • Challenges for the Competitiveness of the Czech Republic within the EU. Konference Stav a perspektívy EÚ z pohladu nových členských krajín. Bratislava, 30.5.2006. Bratislava, Předsednictvo vlády SR 2006, s. 26-34. ISBN 80-7144-151-1.
 • Skills for Knowledge-based Economy in Central European Countries. In: Piech, K., Radosevic, S. (eds.), The Knowledge-Based Economy in Central and Eastern Europe: Countries and Industries in a Process of Change. London, Palgrave Macmillan 2006, s. 145-163. ISBN 1-4039-3657-9.
 • Knowledge-based competitiveness in the EU-25 and its policy implications. Konference European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth, Heraklion, 18.-21.5.2006. Heraklion, EEFS 2006.
 • Matice a diamant konkurenční výhody. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 9, s. 1-4. ISSN 1801-1578.
 • (s K. Müllerem), Globalizující klastry - koncentrace znalostních zdrojů a špičkové inovační výstupy. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 9, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Analysis of Knowledge-based Competitiveness and its Policy Implications. Konference Legal Political and Economical Initiatives Towards Europe of Knowledge, Kaunas, 28.4.2006. Kaunas, Kaunas University of Technology 2006, s. 111-122. ISBN 9955-25-077-1.
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky podnikání. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 121-147. ISBN 80-86131-66-1.
 • Konkurenční výhoda. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 155-181. ISBN 80-86131-66-1.
 • (s K. Müllerem), Vstupy a výstupy inovační výkonnosti. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 - analýza. Praha, Linde 2006, s. 182-207. ISBN 80-86131-66-1.
 • Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Konference Globalizace versus regionalismus, Liberec, 10.-11.4.2006. Liberec, TUL, s. 135-146. ISBN 80-7372-088-4.
 • (s K. Müllerem), Inovační tlak - konference o inovacích. Bulletin CES VŠEM, 2006, 6, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Kvalitativně založená konkurenční výhoda ČR v mezinárodním srovnání. Working Paper CES VŠEM, 2006, č. 2. ISSN 1801-2728.
 • Challenges for the Czech Republic´s Competitive Performance in the Enlarged EU. Prague Economic Papers, 2006, č. 1, s. 63-77. ISSN 1210-0455.
 • The Road of EU-25 to Innovation-based Competitiveness in Matrix and Diamond of Competitive Advantage. Konference Innovation Pressure, Tampere, 15.-17.3.2006. Tampere, ProAct 2006, s. 73 (abstrakt).
 • (s M. Rojíčkem), Konkurenční výhoda ve znalostně založené ekonomice. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 31-61. ISBN 80-7144-148-1.
 • (s M. Žákem, P. Kavalířem), Kvalita institucionálního prostředí. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 62-86. ISBN 80-7144-148-1.
 • Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání. Konference Firma a konkurenční prostředí 2006, Brno, 2.-3.3.2006.
 • Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání. Bulletin CES VŠEM, 2006, 4, s. 3-7. ISSN 1801-1578.
 • Znalostní ekonomika - výzvy pro měření. Bulletin CES VŠEM, 2006, 3, s. 1-3. ISSN 1801-1578.
 • Výzkumné aktivity CES VŠEM v roce 2005. Bulletin CES VŠEM, 2006, 2, s. 1. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Šmejkalem), Podmínky podnikání v České republice v mezinárodním srovnání 2005. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 15. ISSN 1801-2728.
 • (s K. Müllerem), Národní inovační systémy - výzkumné a vývojové zdroje, infrastrukturní předpoklady. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 12. ISSN 1801-2728.
 • (a kol.), Metodologické hodnocení národní konkurenceschopnosti. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 8. ISSN 1801-2728.
 • (s J. Miholou), Metodologie podnikového šetření. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 20. ISSN 1801-5956.
 • The Czech Republic human resources quality. Pracovní sešity CES VŠEM, 2005, č. 11. ISSN 1801-5956.
 • (s M. Žákem, H. Steigerovou), Institucionální kvalita. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 55-77. ISBN 80-86131-64-5.
 • (s K. Müllerem, J. Baslem, J. Pourem), Inovační výkonnost. In: Kadeřábková, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 79-125. ISBN 80-86131-64-5.
 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 7. ISSN 1801-2728.
 • (s K. Müllerem), Struktura výzkumných a vývojových zdrojů. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 12, s. 5-7. ISSN 1801-1578.
 • Kvalitativní náročnost české ekonomiky v mezinárodním srovnání. Working Paper NOZV-NVF, 2005, č. 2. ISSN 1801-5476.
 • Makro a mikro hlediska konkurenceschopnosti. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 11, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • Competitiveness of New Entrants in the Enlarged EU - Sources and Policy Implications. Konference Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members, Koper, 24.-26.11.2005, s. 173-182.
 • Competitive Capacity and Competitive Performance - Challenges for Technology and Skill Catch-Up in the Enlarged EU. Konference Countries in transition: Experience and Challenges of European Union Membership, Sofia, 17.-18.11.2005. Sofia, University St. Kliment Ohridksi, Bordeaux, LAREefi University Montesquieu 2005, s. 48-62.
 • Ekonomie inovací a patentování - konference ZEW v Mannheimu. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 7, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • Innovation Performance in the EU-25 - Methodology, Measurement, Effects. Konference The Channels of European Integration, Varšava, 7.-8.10.2005. Varšava,  Warsaw School of Economics 2005, s. 337-350.
 • Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 6, s. 1-5. ISSN 1801-1578.
 • Efekty inovační výkonnosti a jejich hospodářskopolitické implikace - pozice nových členských zemí v rámci EU-25. Konference Hospodářská politika nových členských EU, Ostrava, 22.-23.9.2005. Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 193-201. (Knižně vydaný abstrakt: Hospodářská politika nových členských zemí EU, Ostrava, VŠB-TUO 2005, s. 19-20. ISBN 80-248-0943-5.)
 • Je české hi-tech opravdu hi-tech? Ekonom, 2005, č. 35, s. 44-47. ISSN 1210-0714.
 • The Lisbon Strategy Challenges to the Czech Republic Human Resources. European Journal of Education, 2005, č. 3, s. 323-336. ISSN 0141-8211.
 • (s V. Czesanou, V. Spěváčkem), Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 4, s. 1-2. ISSN 1801-1578.
 • Institucionální kvalita. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 4, s. 4-5. ISSN 1801-1578.
 • Inovační výkonnost. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 4, s. 6-7, ISSN 1801-1578.
 • (s V. Czesanou, V. Spěváčkem), Pozice České republiky v EU-25. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 4, s. 9-12. ISSN 1801-1578.
 • Competitiveness and Innovation Performance - Interrelations and their Policy Implications in the New EU-Entrants. Konference Innovation Cultures - challenge and learning strategy, Praha, 2.-4.6.2005, publikováno jako Pracovní sešit CES VŠEM, 2005, č. 4. ISSN 1801-5956.
 • Česká republika ve strukturálních ukazatelích. Pozice ČR v rámci EU-25 při plnění Lisabonské strategie. Bulletin CES VŠEM, 2005, 3, s. 1-3. ISSN 1801-1578.
 • Sources of Competitive Advantage of New Entrants to the EU. In: International Conference Entrepreneurship and Macroeconomic Management. (sborník). Pula, Faculty of economics and tourism 2005, Vol. 2, s. 439-453. ISBN 953-7144-00-3, 28.-30.4.2005.
 • Přístupy podniků k rozvoji kvality lidských zdrojů. In: Manažment l´udského potenciálu v podniku. Žilina, Žilinská univerzita 2005, s. 105-110. ISBN 80-8070-360-4.
 • Znalostně založená konkurenceschopnost. In: Konkurenceschopnost firem. Sborník anotací a příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-TU 2005, s. 269-276. ISBN 80-902713-6-7.
 • Quality-based competitive advanatage - Lisbon challenges for Poland. In: Strategia Lizbonska a mozliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje. Warszasa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2005, s. 110-112. ISBN 83-887000-06-5 (anotace). Celý příspěvek publikován jako Pracovní sešit CES VŠEM, 2005, č. 2. ISSN 1801-5956.
 • Výzvy pro podnikání – inovace a vzdělávání. Praha, Linde 2004. 201 s. ISBN 80-86131-49-1.
 • Strukturální změny české ekonomiky v období transformace. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2004. 154 s. ISBN 80-86729-10.
 • Kvalitativní náročnost zpracovatelských vývozů tranzitivních zemí do EU. In: Kadeřábková, A., Spěváček, V., Žák, M. (eds.), Růst stabilita a konkurenceschopnost II. Praha, Linde 2004, s. 299-337. ISBN: 80-86131-49-1.
 • Inovace jsou velkou výzvou. Hospodářské noviny, 2004, roč. XLVI, č. 5.1., s. 7. ISSN 0862-9587.
 • (s A. Zukersteinovou), Malé a střední podniky zatím význam lidských zdrojů podceňují. HR Forum, 2003, roč. IV, č. 8, s. 58-59. ISSN 1212-690X.
 • Firmy podceňují kvalitu lidí. Hospodářské noviny, 2003, roč. XLVII, č. 1.12., s. 6. ISSN 0862-9587.
 • Hospodářský růst a strukturální změny. Praha, VŠE 2003. 228 s. ISBN: 80-245-0466-9.
 • Základy makroekonomické analýzy. Praha, Linde 2003. 175 s. ISBN 80-86131-36-X.
 • Konkurenční výhoda tranzitivních ekonomik. In: Kadeřábková, A., Spěváček, V., Žák, M., (eds.), Růst stabilita a konkurenceschopnost. Praha, Linde 2003, s. 215-284. ISBN: 80-86131-35-1.
 • Struktura a výkonnost technologicky náročného obchodu kandidátských zemí. Politická ekonomie, 2003, 2, s. 173–195. ISSN: 0032-3233.
 • Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře. Praha, Národní vzdělávací fond 2003. 174 s.
 • Zpráva o situaci v rozvoji lidských zdrojů malých a středních podniků. Praha, Národní vzdělávací fond 2003. 199 s.
 • Kvalifikace a dovednosti. In: Lidské zdroje v České republice 2003. Praha, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 2003, s. 13-37. ISBN 80-86728-06-4.
 • Kvalifikační intenzita zpracovatelského průmyslu. In: Kliková, Ch., Melecký, L., (eds.). Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava, VŠB TU 2003, s. 119–127. ISBN 80-248-0398-4.
 • Lidské zdroje v kontextu regionálního rozvoje. Praha: Národní vzdělávací fond, 2002. 114 s. ISBN 80-903125-2-7.
 • (s M. Žákem) Význam politicko-ekonomických faktorů v období transformace. Politická ekonomie, 2002, roč. L, č. 5, s. 611–646. ISSN 0032-3233.
 • Strukturální a technologické charakteristiky české ekonomiky. Politická ekonomie, 2002, roč. L, č. 4, s. 487–504. ISSN 0032-3233.
 • Předpoklady dlouhodobé růstové výkonnosti kandidátských zemí. In: Varadzin, F. (ed.). Růstové a cyklické souvislosti vývoje transformujících se ekonomik. Ostrava, VŠB 2002, s. 48–54. ISBN 80-248-0148-5.
 • (s M. Žákem) Politicko-ekonomické faktory hodnocení transformace. In: Spěváček, V., Transformace české ekonomiky. Praha, Linde 2002, s. 31–70. ISBN 80-86131-32-7.
 • Strukturální změny a konkurenceschopnost české ekonomiky. In: Spěváček, V., Transformace české ekonomiky. Praha, Linde 2002, s. 279–324. ISBN 80-86131-32-7.
 • (s M. Srholcem), Strukturální změny v období transformace. In: Spěváček, V., Transformace české ekonomiky. Praha , Linde 2002, s. 257–278. ISBN 80-86131-32-7.
 • Regionální charakteristiky strukturálních změn české ekonomiky. In: Spěváček, V., Transformace české ekonomiky. Praha, Linde 2002, s. 325–344. ISBN 80-86131-32-7.
 • Kvalitativní charakteristiky strukturálních změn české ekonomiky. Praha, VŠE 2002., 114 s.
 • Institucionální a technologické charakteristiky tranzitivních ekonomik. In: Červenka, M., Kliková, Ch., (eds.). Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III. Ostrava, VŠB 2002, s. 119–130. ISBN 80-248-0178-7.
 • Hesla. In: Žák, M. a kol., Velká ekonomická encyklopedie. Praha, Linde 2002. ISBN 80-7201-381-5.
 • (s M. Žákem), Postup liberalizace a institucionální kvalita. In: Varadzin, F. (ed.). Růstové a cyklické souvislosti vývoje transformujících se ekonomik. Ostrava, VŠB 2002, s. 222–229. ISBN 80-248-0148-5.
 • Human resources in the context of regional development. Prague: European Training Foundation (Turin), 2001. 85 s.
 • (s M. Srholcem), Structural Changes in Transitive Economies. Prague economic papers, 2001, roč. X, č. 4, s. 335–352. ISSN 1210-0455.
 • (s M. Srholcem), Intenzita a kvalitativní charakteristiky strukturálních změn v tranzitivních ekonomikách. Politická ekonomie, 2001, roč. IL, č. 4, s. 523–540. ISSN 0032-3233.
 • Vznik a šíření technologické změny. Ekonomická revue, 2001, roč. IV, č. 2, s. 11–24. ISSN 1212-3951.
 • Vývozní výkonnost tranzitivních ekonomik. In: Slaný, A. (ed.), Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova universita, 2001, s. 355–371. ISBN 80-210-2533-6.
 • Strukturální politika. In: M. Žák, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. (HP_202). Praha: VŠE, 2001, s. 1–17. ISBN 80-245-0028-0.
 • Politika ochrany hospodářské soutěže. In: M. ŽÁK, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. (HP_202). Praha: VŠE, 2001, s. 18–33. ISBN 80-245-0028-0.
 • Obchodní politika. In: M. ŽÁK, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. (HP_202). Praha: VŠE, 2001, s. 34-50. ISBN 80-245-0028-0.
 • Tržní a netržní selhání. In: M. Žák, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. (HP_202). Praha: VŠE, 2001, s. 176–191. ISBN 80-245-0028-0.
 • Strukturální změny a strukturální politika. In: S. Šaroch, M. Žák, (eds.), Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2000, s. 17-30. ISBN 80-245-0101-5.
 • Strukturální změny a konkurenceschopnost. In: M. Červenka, V. Kotlán (eds.)., Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB, 2000, s. 85–101. ISBN 80-7078-755-4.
 • Zákon o České národní bance. Právní zpravodaj, 2000, roč. N, č. 6, s. VII–VIII.
 • Strukturální změny – kvantitativní a kvalitativní aspekty. In: A. Slaný (ed.)., Transformation, Stabilization and Growth. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 223–237. ISBN 80-210-2408-6.
 • Strukturální změny a strukturální politika. In: S. Šaroch, M. Žák, (eds.), Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2000, s. 17-30. ISBN 80-245-0101-5.
 • Strukturální změny a strukturální politika. In: Žák, M. a kol., Česká ekonomika v 90. letech. Praha, VŠE 1999, s. 71–99. ISSN 0572-3043.
 • Economic Growth and Structural Adjustment in Transition (the Case of the Czech Republic). Prague economic papers, 1999, roč. VIII, č. 4, s. 298–312. ISSN 1210-0455.
 • Soubor 35 hesel k oboru hospodářská politika. In: M. Žák, (ed.), Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999, ISBN 80-7201-172-3.
 • Strukturální politika: znovunalezení růstového potenciálu. Ekonom, 1999, roč. XLIII, č. 20, s. 26. ISSN 1210-0714.
 • Mikroekonomická východiska hospodářské politiky. Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 3, s. 365–369. ISSN 0032-3233.
 • Economic Growth and Structural Adjustment in Transition – the case of the Czech Republic. In: N. Nikolovska, (ed.). International Conference Recent Developments and Problems in the Transition Economies Proceedings. Skopje, University St. Cyril and Methodius Faculty of Economics 1999, s. 93–109. ISBN 9989-675-44-9.
 • (s E. Šindelářovou) Policy making for higher quality and flexibility of national human capital. In: L. Blažek, (ed.). Universities at preparing economists to enter the European Union. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 113–118. ISBN 80-210-1882-8.
 • Strukturální politika – trh nebo státní zásahy? Politická ekonomie, 1998, roč. XLVI, č. 3, s. 373–388. ISSN 0032-3233.
 • Ekonomické, institucionální a politické aspekty transformace. Politická ekonomie, 1998, roč. XLVI, č. 5, s. 745–748. ISSN 0032-3233.
 • Strukturální politika, In: M. Žák, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997, s. 51–76. ISBN 80-7079-057-1.
 • Vztah hospodářské a sociální politiky, In: M. Žák, (ed.), Učebnice hospodářské politiky II. Praha: VŠE, 1997, s. 143–166. ISBN 80-7079-057-1.
 • Strukturální politiky jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti. In: M. Nejezchleba, (ed.). Teorie a praxe hospodářské politiky. Ostrava: VŠB, 1997, s. 33–52. ISBN 80-7078-463-6.