VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM > Podnikové inovace

Podnikové inovace

CENTRE FOR INNOVATIVES STUDIES (CIS) je od roku 2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe. V jeho rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje a inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu názvu postupně rozšířil.

Průzkum evropského zpracovatelského průmyslu (EMS)

V roce 2012 se šetření poprvé účastní Česká republika ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu a Centre for innovation studies (CIS). Vedle standardizovaného dotazníku mají respondenti také možnost doporučit vhodná opatření hospodářské politiky pro zvýšení konkurenceschopnosti. Zpracované výsledky národního kola budou poskytnuty respondentům a v anonymizované podobě publikovány. Politická doporučení budou předána Ministerstvu průmyslu a obchodu a dalším relevantním subjektům.

European Manufacturing Survey (EMS) je podporován konsorciem 14 výzkumných ústavů a vysokých škol z různých zemí. Spolupráce umožňuje vytvořit mezinárodní srovnávací analýzy. Průzkum oslovuje všechny podniky zpracovatelského průmyslu s více než 20 zaměstnanci vykazující v předešlém roce obrat. Výsledky průzkumu jsou anonymizované a slouží mezinárodnímu srovnání znalostně založené výkonnosti na odvětvové a sektorové úrovni. Jeho účastníci získávají bezplatný přístup k databázi, podle které mohou zjistit pozici svého podniku vůči dosaženému průměru.

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. (vedoucí projektu)

„Pro Českou republiku jsou výsledky průzkumu velmi významné z řady důvodů. Přes rostoucí výdaje na podporu inovací jsou naše znalosti o jejich dopadu na konkurenceschopnost velmi omezené, neznáme ani v odpovídající podrobnosti a reprezentativnosti zdroje a charakter samotné průmyslové konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. Dostupné údaje jsou k dispozici na odvětvové a makro úrovni pouze ve velmi základních ukazatelích, které neumožňují hlubší kvalitativní analýzu. Chybí také možnost podloženého mezinárodního srovnání v delším časovém záběru. Realizace EMS v ČR tyto mezery zaceluje a představuje tak cenný příspěvek pro podnikový management i kvalifikované politické rozhodování.  Děkujeme všem účastníkům za pomoc při této realizaci.“

Vedení konsorcia ISI Fraunhofer v Karlsruhe

  • Fraunhofer Gesellschaft je největší organizace aplikovaného výzkumu v Evropě. Zahrnuje 60 ústavů a 20 tisíc kvalifikovaných vědců a techniků v Německu (se zastoupeními rovněž v dalších zemích Evropy, v USA, Asii a na Středním Východě).
  • Institut pro výzkum systémů a inovací v Karlsruhe se zaměřuje na komparativní analýzy inovačních systémů na národní, sektorové a technické úrovni, technický foresight a tvorbu scénářů a cestovních map budoucího technického vývoje, institucionální a regulační kontext inovací, analýzu procesů šíření inovací, hodnocení inovací a jejich potenciálu z ekonomického, společenského a ekologického hlediska, hodnocení inovačních politických rozhodnutí a jejich přijatelnosti trhem a společností, poradenství podnikům a politikům pro vytváření a zavádění inovačních řešení.