Čas čtení: 2 min.Revizní rada VŠEM

Revizní rada VŠEM provádí revize hodnocení písemných prací (seminární/zápočtové/praktické), hodnocených stupněm „nevyhověl“. Členy rady jsou odborníci jmenovaní rektorem VŠEM. Posláním Revizní rady je zajištění transparentnosti a objektivnosti hodnocení u dílčích písemných prací studentů a odbornou pomoc, při jejich případných nedostatcích.

Činnost Revizní rady VŠEM

Revizní rada VŠEM provádí revizi hodnocení písemných prací (SP/ZP/PP), je svolána vždy na podnět rektora VŠEM (zpravidla jedenkrát měsíčně). Rada projednává písemné práce a navrhuje rektorovi rozhodnutí o potvrzení původního hodnocení nebo jeho revizi.

Revizní rada VŠEM může na základě rozhodnutí změnit původní hodnocení dílčí písemné práce (v rozsahu 1 – 3) nebo jej potvrdit (4),

Jednací řád Revizní rady VŠEM

Členové Revizní rady VŠEM

Členové revizní rady jsou jmenováni rektorem VŠEM individuálně pro každé jednání z řad akademických pracovníků VŠEM i externích spolupracovníků z praxe.