VŠEM > Informace VŠEM > Projekty VŠEM > Maturita z matematiky VŠEM

Maturita z matematiky VŠEM

Opakování k maturitní zkoušce z matematiky zdarma!

Opakování k maturitní zkoušce z matematiky, realizovaná na půdě Vysoké školy ekonomie a managementu, je rozdělena do 12 samostatných kursů, doplněná potřebnými studijními materiály, videopřednáškami a videokonzultacemi s lektorem.

Přednášek se mohou účastnit jednotlivci i celé třídy, kdy jednotlivé lekce na sebe přímo nenavazují.

Osnova kursu

Kursy ve všední den

 1. Lineární funkce, rovnice a nerovnice (grafy lineárních funkcí, souřadnice průsečíků grafů lineárních funkcí a určení kvadrantu, ve kterém průsečík leží, řešení lineárních rovnic, řešení lineárních rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení lineárních nerovnic)
 2. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice (grafy kvadratických funkcí, souřadnice průsečíků grafů kvadratických funkcí, souřadnice průsečíků grafů kvadratické a lineární funkce, řešení kvadratických rovnic, řešení kvadratických rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení kvadratických nerovnic)
 3. Racionální funkce, rovnice a nerovnice (grafy racionálních funkcí, definiční obory racionálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů racionálních funkcí, řešení racionálních rovnic, řešení racionálních rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení racionálních nerovnic)
 4. Iracionální funkce, rovnice a nerovnice (grafy iracionálních funkcí, definiční obory iracionálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů iracionálních funkcí, řešení iracionálních rovnic, řešení iracionálních nerovnic)
 5. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice (grafy exponenciálních funkcí, monotonie exponenciálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů exponenciálních funkcí, řešení exponenciálních rovnic, řešení exponenciálních nerovnic)
 6. Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice (grafy logaritmických funkcí, monotonie logaritmických funkcí, definiční obory logaritmických funkcí, definiční obory funkcí obsahující logaritmické a iracionální funkce, souřadnice průsečíků grafů logaritmických funkcí, řešení logaritmických rovnic, řešení logaritmických nerovnic, užití vztahů mezi logaritmickými a exponenciálními funkcemi)
 7. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice (grafy goniometrických funkcí, definiční obory goniometrických funkcí, úprava goniometrických výrazů, souřadnice průsečíků grafů goniometrických funkcí, řešení goniometrických rovnic, řešení goniometrických nerovnic)
 8. Kombinatorika (permutace, variace a kombinace bez opakování, permutace, variace a kombinace s opakováním, užití binomické věty)

Kursy v sobotu

 1. Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice (grafy lineárních funkcí, souřadnice průsečíků grafů lineárních funkcí a určení kvadrantu, ve kterém průsečík leží, řešení lineárních rovnic, řešení lineárních rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení lineárních nerovnic, grafy kvadratických funkcí, souřadnice průsečíků grafů kvadratických funkcí, souřadnice průsečíků grafů kvadratické a lineární funkce, řešení kvadratických rovnic, řešení kvadratických rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení kvadratických nerovnic)
 2. Racionální a iracionální funkce, rovnice a nerovnice (grafy racionálních funkcí, definiční obory racionálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů racionálních funkcí, řešení racionálních rovnic, řešení racionálních rovnic s parametrem a diskuse jejich řešitelnosti, řešení racionálních nerovnic, grafy iracionálních funkcí, definiční obory iracionálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů iracionálních funkcí, řešení iracionálních rovnic, řešení iracionálních nerovnic)
 3. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice (grafy exponenciálních funkcí, monotonie exponenciálních funkcí, souřadnice průsečíků grafů exponenciálních funkcí, řešení exponenciálních rovnic, řešení exponenciálních nerovnic, grafy logaritmických funkcí, monotonie logaritmických funkcí, definiční obory logaritmických funkcí, definiční obory funkcí obsahující logaritmické a iracionální funkce, souřadnice průsečíků grafů logaritmických funkcí, řešení logaritmických rovnic, řešení logaritmických nerovnic, užití vztahů mezi logaritmickými a exponenciálními funkcemi)
 4. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice, kombinatorika (grafy goniometrických funkcí, definiční obory goniometrických funkcí, úprava goniometrických výrazů, souřadnice průsečíků grafů goniometrických funkcí, řešení goniometrických rovnic, řešení goniometrických nerovnic, permutace, variace a kombinace bez opakování, permutace, variace a kombinace s opakováním, užití binomické věty)

Harmonogram

Příprava k maturitní zkoušce z matematiky VŠEM bude probíhat v pravidelných intervalech vždy 2x do měsíce ve všední dny i o víkendu, kdy termín lekcí v roce 2016, bude v nejbližší době aktualizován.

Lekce Datum Čas Místo Téma
1. 11.11.2015 17:00 VŠEM Lineární funkce, rovnice a nerovnice
2. 25.11.2015 17:00 VŠEM Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
3. 5.12.2015 15:30 on-line Lineární a kvdratické funkce, rovnice a nerovnice
4. 9.12.2015 17:00 VŠEM Racionální funkce, rovnice a nerovnice
5. 13.1.2016 17:00 VŠEM Iracionální funkce, rovnice a nerovnice
6. 23.1.2016 15:30 on-line Racionální a iracionální funkce, rovnice a nerovnice
7. 27.1.2016 17:00 VŠEM Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice
8. 10.2.2016 17:00 VŠEM Logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
9. 13.2.2016 15:30 on-line Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
10. 24.2.2016 17:00 VŠEM Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
11. 9.3.2016 17:00 VŠEM Kombinatorika
12. 12.3.2016 15:30 on-line Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice, kombinatorika

VideoForum VŠEM

Odborní garanti

 • Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. - absolvent Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy - obor matematika, zaměření teoretická kybernetika.
 • Mgr. Ing. Jiří Tobíšek - absolvent Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.

Registrační formulář